Chortycia Biuro Podróży

Mobile Menu

Wybierz język

Nasi Konsultanci

Kursy średnie NBP
z dnia: 2019-01-22

W najbliższym czasie

Przewodnik

Zobacz również:

Artykuły

Historia RumuniiDrakula Historia współczesnej Rumunii jest powiązana z jej sąsiadami - Bułgarią, Węgrami czy Rusią Kijowską. Gdy nie istniało państwo rumuńskie ziemie zamieszkiwane przez Rumunów należały do wymienionych państw. Podczas wycieczki do Rumunii poznasz bliżej historię tego kraju. W przeszłości Rumunię tworzyły trzy polityczne formacje - Mołdawia, Wołoszczyzna i Transylwania. Podczas wycieczki do Rumunii możesz te regiony odwiedzić. Zjednoczenie dwóch pierwszych ziem odbyło się w 1859 r. i powołano państwo pod nazwą Rumunia, a wszystkie trzy regiony zjednoczyły się w 1918 roku. W czasach starożytnych przed naszą erę ziemie Rumunii zamieszkiwali Dakowie i Geci, którzy zostali podbici przez Rzymian i 106 r stworzyli prowincję zwaną Dacją. Władali tymi terenami do 271 roku i poddali ziemie dużej romanizacji. Podczas wielkiej wędrówki ludów III - VI wiek n.e. przez tereny obecnej Rumunii przewwinęły sie plemiona Sarmatów, Hunów, Gotów czy Awarów. W VI-VII w. zasiedlili ją Słowianie, którzy ulegli asymilacji. W XI - XIII stuleciu północno-wschodnie ziemie należały do Rusi, na które napadali Pieczynigowie, Tatarzy i Połowcy. Po najazdach tatarskich powstały dwa rumuńskie księstwa - Wołoszczyzna i Mołdawia, natomiast Rumuni zamieszkujący Transylwanię od X stulecia żyli pod panowaniem węgierskim. W latach 1541 - 1688 Transylwania była księstwem podległym Turkom.

Stary Sybin - Transylwania Mołdawia i Wołoszczyzna przez pewien okres były pod zwierzchnictwem Węgier. Inna część Mołdawii była lennem Polski. W XV stuleciu płaciły daninę Turcji a od XVI były już od Turcji zależne. Rumuni w przeszłości prowadzili ciągłą walkę o niepodległość. Tylko na krótki czas Michałowi Chrobremu udało się na krótki okres (1593-1601) zjednoczyć wszystkie trzy księstwa. W XVIII stuleciu Mołdawią i Wołoszczyzną rządzili głównie Grecy, którzy byli wyznaczani przez tureckiego syłtana. Po wojnach rosyjsko-tureckich zwiększyły się w Rumunii wpływy Rosji. Rosja dokonała anekscji Besarabii, Bukowiny i części Mołdawii. Po podpisaniu traktatu pokojowego w Paryżu w 1856 roku Wołoszczyzna i Mołdawia zostały pod protektoratem wielkich mocarstw, w 1859 roku doszło do ich zjednoczenia, a w 1877 roku uzyskały niepodległość. W 1881 roku państwo rumuńskie zostało królestwem. Wycieczka do Rumunii to eksploracja bogatej historii tego kraju.

Nicolae Ceausescu Podczas pierwszej wojny światowej Rumunia stanęła po stronie antanty. Po wojnie inne tereny na których zamieszkiwali Rumuni przyłączyły się do królestwa. W 1940 Rumunia zrzekła się na korzyść ZSRR północnej Bukowiny i części Mołdawii. W latach 1940 - 1945 Marmarosz i Transylwania wchodziły w skład Węgier. W 1944 w Rumunii rządziła profaszystowska dyktatura, a 1945 do władzy doszli komuniści. Król Michał abdykował. W 1955 roku Rumunia przyłączyła się do Układu Warszawskiego. W 1974 Nicolae Ceaușescu. W roku 1987 wybuchają protesty robotników a dwa tata później Rumuni dokonali zmiany ustroju. Od 2007 Rumunia jest członkiem Unii Europejskiej. Zapraszamy na wycieczkę do Transylwanii.

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Transportowe Chortycia
Pl. Na Bramie 8, 37-700 Przemyśl
NIP 795-000-51-39, REGON-EKD 650023845-6023
ING Bank Śląski SA O/Przemyśl, Konto: 45 1050 1546 1000 0022 9095 1777
© Biuro Podróży Chortycia