Chortycia Biuro Podróży

Mobile Menu

Wybierz język

Nasi Konsultanci

Kursy średnie NBP
z dnia: 2018-12-13

W najbliższym czasie

Przewodnik

Zobacz również:

Artykuły

Przemyśl

Wycieczka RumuniaRumunia to kraj położony w południowo-wschodniej części Europy. Niewielka część tego państwa leży na Półwyspie Bałkańskim. Całkowita powierzchnia Rumunii to 238 391 m2 (powierzchnia lądowa – 229 891 m2, powierzchnia wód terytorialnych – 8 500 m2). Kraj graniczy z Serbią, Węgrami, Bułgarią, Ukrainą oraz Mołdawią.

Ukształtowanie powierzchni

Ukształtowanie powierzchni Rumunii rozkłada się mniej więcej w równych proporcjach. I tak – góry zajmują 31 %, wyżyny 39 %, a niziny 30 % powierzchni państwa. Najwyższym szczytem Rumunii jest Moldoveanu, którego wysokość wynosi 2544 metry nad poziomem morza, natomiast najniżej położone jest Morze Czarne – 0 m. n. p. m. Jak widać większość terytorium Rumunii zajmują wyżyny (największa to Wyżyna Transylwańska) i góry Karpaty z pasmami Gór Fogaraskich, Sybińskich i Zachodniorumuńskich. Niziny natomiast znajdują się na południu kraju. Na terenie Rumunii nie ma ani jednej depresji.

Klimat Rumunii

Rumunia znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego kontynentalnego. Wyraźnie zróżnicowany teren w Rumunii przyczynia się do występowania sporych różnic klimatycznych w zależności od określonego regionu kraju. Dlatego też w Rumunii wyróżnia się, aż 8 odmian klimatycznych – region wysokogórski, region subalpejski, region przedgórzy Karpat, region przedgórzy Siedmiogrodu i Bukowiny, region panoński, region banacki, region dolno dunajski, region czarnomorski.

Rzeki i Jeziora

Największą rzeką Rumunii jest Dunaj, który na terenie tego kraju ma łączną długość 1075 km. Większość rzek w Rumunii jest nieżeglowna - do żeglugi przystosowany jest wyłącznie dolny odcinek Dunaju. Rumunia posiada niewiele jezior - największe z nich to jezioro Razlm o powierzchni 394 km2.

Gleby

Góry w Transylwanii Na ponad 2/3 powierzchni kraju znajdują się gleby urodzajne – tak korzystne warunki występuje na nizinach oraz wyżynach Rumunii, gdzie dominują czarnoziemy oraz gleby brunatne.

Flora i Fauna

Na nizinach i wyżynach występują lasy liściaste, natomiast na terenach wysokogórskich – lasy iglaste. Rumunia znajduje się w strefie lasów liściastych i mieszanych, dominują jednak lasy liściaste, których udział wynosi aż 75 %. Najczęściej występującymi drzewami liściastymi są dęby i buki, a iglastymi – świerki oraz sosny. Duży udział mają także bagna i roślinność bagienna oraz trzcina zajmująca 300 tys. ha powierzchni.

Fauna natomiast jest typowa dla lasów mieszanych środkowej Europy. W terenach górskich występują niedźwiedzie (największa populacja w całej Europie), w lasach żyją jelenie, sarny, rysie, wilki, lisy oraz zające. Wśród gatunków ptaków można wymienić m.in. głuszce, jastrzębie, cietrzewie, sępy oraz orły. Warto również zaznaczyć, iż to właśnie delta Dunaju stanowi największe europejskie siedlisko ptactwa wodno-błotnego.

Powyższe informacje na temat geografii tego europejskiego państwa z pewnością przydadzą się wszystkim turystom planującym wycieczkę do Rumunii.

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Transportowe Chortycia
Pl. Na Bramie 8, 37-700 Przemyśl
NIP 795-000-51-39, REGON-EKD 650023845-6023
ING Bank Śląski SA O/Przemyśl, Konto: 45 1050 1546 1000 0022 9095 1777
© Biuro Podróży Chortycia